هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
www.

گل آوا – قطعاتی برای سنتور – پرویز مشکاتیان – تنظیم و نگارش علیرضا جواهری

گل آوا – قطعاتی برای سنتور – پرویز مشکاتیان – تنظیم و نگارش علیرضا جواهری

Golava-Meshkatian-Javaheri

 

گل آوا قطعاتی برای سنتور
آهنگساز پرویزمشکاتیان
گردآوری و آوانگاری علیرضا جواهری
ناشر چکاد هنر
قطع رحلی
سال نگارش و انتشار اردیبهشت ۱۳۷۷

 

۱- پیش درآمدشور – شور سل note-logo
۲- ضربی اصول (براساس ردیف) – شور سل
۳- گرایلی شستی و هشتری (بر اساس ردیف) – شور سل
۴- مقدمه گنبدمینا – دشتی ر
۵- چهارمضراب سنتور ارکستر – شور سل- نوا دو
۶- مقدمه دود عود(۱) – نوا دو
۷- مقدمه دود عود(۲) – نوا سل
۸- طلوع (مقدمه نوا) – نوا سل
۹- چهارمضراب نهفت (براساس آثار استادان صبا و هرمزی) – نوا سل
۱۰- چهارمضراب بیات ترک – بیات ترک فا
۱۱- رازو نیاز – همایون سل (لاکرن)
۱۲- مقدمه جان عشاق – اصفهان دو
۱۳- چکاد(مقدمه چهارگاه) – چهارگاه دو
۱۴- پیش درآمد نغمه (براساس ردیف) – چهارگاه دو
۱۵- کرشمه زابل (براساس ردیف) – چهارگاه دو
۱۶- پیش درآمدماهور – ماهورفا
۱۷- ضربی ماهور – ماهورفا
۱۸- مضراب پرانی ماهور – ماهورفا
۱۹- دومضراب اصفهان (نهیب) – ماهورفا
۲۰- چهارمضراب عراق و نهیب – ماهورفا

test4418 test4387 test633