هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
https://www.

گلچین دو – آثاری از رضا شفیعیان برای سنتور – بهمن رجبی و علیرضا جواهری

گلچین دو – آثاری از رضا شفیعیان برای سنتور – بهمن رجبی و علیرضا جواهری

Golchin-2-shafieean

_________________

گلچین ۲ (مجموعه آثار رضا شفیعیان برای سنتور )
بهمن رجبی : تمبک

علیرضا جواهری : سنتور

موسسۀ فرهنگی و هنری آوای چکاد

تاریخ انتشار : بهار ۱۳۹۳

———————–

شنیدن بخش های مختلف سی دی Voice-logo

————————-

———————-

تهیۀ این آلبوم از طریق فروشگاه های مجازی

Beeptunes

CD baby logo

———————–

 

عنوان قطعات

۱- مقدمه شور – شورسل  Voice-logo
۲- چهارمضراب شور – شورسل  Voice-logo
۳- چهارمضراب بیات ترک – بیات ترک(سی بمل)  Voice-logo
۴- رنگ بیات ترک – بیات ترک(سی بمل)  Voice-logo
۵- چهارمضراب دشتی(۱) – دشتی ر  Voice-logo
۶- چهارمضراب دشتی(۲) – دشتی لا   Voice-logo
۷- چهارمضراب دشتی(۳) – دشتی می   Voice-logo
۸- چهارمضراب سه گاه (۱) – سه گاه (لاکرن)  Voice-logo
۹- چهارمضراب سه گاه (۲) – سه گاه (لاکرن)  Voice-logo
۱۰- رنگ سه گاه – سه گاه (لاکرن)  Voice-logo
۱۱- پنج ضربی مخالف سه گاه – سه گاه (می کرن)  Voice-logo
۱۲- چهارمضراب همایون – همایون سل (لاکرن)  Voice-logo
۱۳- پیش درآمد اصفهان – اصفهان دو  Voice-logo
۱۴- چهارمضراب اصفهان – اصفهان دو  Voice-logo
۱۵- چهارمضراب اصفهان – اصفهان سل  Voice-logo
۱۶- چهارمضراب ماهور(۱) – ماهور(سی بمل)  Voice-logo
۱۷- چهارمضراب ماهور(۲) – ماهور دو  Voice-logo
۱۸- چهارمضراب ماهور(۳) – ماهور دو  Voice-logo
۱۹- چهارمضراب چهارگاه – چهارگاه لا  Voice-logo

test4418 test4387 test633