هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
https://

گروهنوازی دف – داریوش اسحاقی

گروهنوازی دف – داریوش اسحاقی

Eshaghi Daryush - Chakad honar - Goruhnavazi Daf

گروهنوازی دف

تالیف : داریوش اسحاقی

نگارش نت : طیبه میربانی

چاپ : هما مشهد

انتشارات چکاد هنر

زمان انتشار : بهار ۱۳۹۳

این کتاب حاوی ۱۶ قطعه برای گروه نوازی دف می باشد که برای ۲ و ۳ گروه دف تنظیم و نگارش شده است.

Moghadameh  Goruhnavazi Daf - Daryush eshaghi

test4418 test4387 test633