هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
http://www.

چکیده و سرآغازی بر بداهه نوازی و هارمونی موسیقی جز و پاپ – منوچهر اسلامی

چکیده و سرآغازی بر بداهه نوازی و هارمونی موسیقی جز و پاپ – منوچهر اسلامی

Manouchehr Eslami

——

چکیده و سرآغازی بر بداهه نوازی و هارمونی موسیقی جز و پاپ

مؤلف و گردآورنده : منوچهر اسلامی

نگارش نت : منوچهر اسلامی

ویرایش : مزدا شاهانی (علیرضا بنای شاهانی)

مقدمه و پیشگفتار : مزدا شاهانی (علیرضا بنای شاهانی)

ناشر : چکاد هنر

عکاس : امیر بیات

چاپ و صحافی : آذین

نوبت چاپ : اول ، بهار ۱۳۹۸

شمارگان : ۵۰۰ جلد

——

مقدمۀ نویسنده

این جزوه حاوی مطالبی است که برای نوازندگان پا پ علاقمند به بداهه نوازی [improvisation] تهیه و گردآوری شده است. درآغاز کار,دوستداران بداهه نوازی بایددانشی هرچنداندک,از تئوری وهارمونی این موسیقی بدست آورند, بنابراین دراین جزوه ابتداتئوری وهارمونی پاپ وجازو سپس گامهاومدهای [modes] مربوطه به کوتاهی موردبررسی قرارمیگیرد.

فرض براین است که نوازنده مشتاق بداهه نوازی با ساز خود آشنائی کامل داردومیتواندموسیقی نوشته شده را باساز خودبنوازدو بدون سازآنرابخواند که لازمه آن داشتن گوش پرورش یافته برای تشخیص فواصل نت ها میباشد. البته نوازندگانی که موسیقی رادر هنرستان های رسمی فراگرفته انداز آنجا که خواندن نت ها بدون ساز [ سلفژ ]از دروس اصلی هنرستان هااست ازاین با بت نگرانی چندانی ندارندولی, به هر حال هر کس میتواند با تمرین و کوشش گوش خود را تقویت کند.  نکته دیگراینکه موسیقی پاپ تک صدائی نیست و دارای هارمونی میباشدکه دراجرای آهنگ ملودی را همراهی میکند,هارمونی ازآکوردها تشکیل شده وبوسیله سازهائیکه امکان اجرای چند نت راباهم دارندمثل پیانو,  گیتار,و… نواخته میشود.

هارمونی پاپ با تفاوتهائی تقریبا همانند هارمونی کلاسیک است, شاید بتوان گفت که نوازندگانی که در هنرستان موسیقی آموزش دیده اند  چون با هارمونی کلاسیک آشنائی دارندکمی راحت ترهستند, ولی به هر حا ل آنچه که دانستن آن برای بداهه نوازی روی تغییرات آکورد ها  لازم است درا ین مقاله مورد مطالعه قرارمیگیرد . نکته مهم دیگر اجرای همه مثالها روی ساز است ازآنجاکه درهراکتاودوازده نت وجودداردمیتوان برای هرگام یا هرمد[mode] دوازده مدل پیدا کرد. همه اینها باید بکرات روی ساز تمرین شوند تا نوازنده مهارت کافی برای اجرای گامها و مد ها [modes] وآکورد ها به صورت آرپژبدست آورد , باید اطمینان حاصل کنید که تمرینات را حتما روی دوازده نت اجرا کنید .

مطالب قسمت اول آشنائی با آکوردهای سه صدائی و چهار صدائی و هفتم نمایان و طرز ساختن آنهاست که آغاز راه بداهه نوازی است و باید به شکلی که گفته شد تمرین شود.

test4418 test4387 test633