هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.

Warning: file_get_contents(/home/chakadho/public_html/links.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/chakadho/public_html/cms/wp-content/themes/noghtechin/header.php on line 174

Warning: file_get_contents(/home/chakadho/public_html/links.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/chakadho/public_html/cms/wp-content/themes/noghtechin/header.php on line 121
https://

چایکوفسکی – باله فندق شکن – سنتور : علیرضا جواهری

[9 نوامبر 2015]
چایکوفسکی – باله فندق شکن – سنتور : علیرضا جواهری

پیتر ایلیچ چایکوفسکی – باله سوئیت فندق شکن – تنظیم برای دو سنتور کروماتیک ایرانی – علیرضا جواهری – از آلبوم دریچه ای بسوی مهتاب

Pyotr Ilyich Tchaikovsky ۱۸۴۰-۱۸۹۳

Nutcracker – Sugar Plum , Op ۷۱.a Arranged for Persian chromatic Santour Alireza Javaheri

test4418 test4387 test633