هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
https://

نگاهی به دور دست ها – گزیده ای از آثار مشهور گیتار کلاسیک برای سنتور

نگاهی به دور دست ها – گزیده ای از آثار مشهور گیتار کلاسیک برای سنتور

Alireza-Javaheri-Negahi-be-

——–

نگاهی به دوردست ها

گزیده ای از آثار مشهور گیتار کلاسیک برای سنتور

تنظیم و اجرا : علیرضا جواهری

ناشر : موسسۀ فرهنگی هنری آوای چکاد

—————-

تهیۀ این آلبوم از طریق فروشگاه های مجازی زیر

Beeptunes

Johann Sebastian Bach 1675 – ۱۷۵۰

 

Prelude for Lute Bwv 999

Arranged for Persian Chromatic Santour in C Minor

 Presto from Violin Sonata Bwv 1001

Arranged for Persian Chromatic Santour in C Minor

Anonymous Composer

 

 Spanish Romance for Guitar

Arranged for Persian Chromatic Santour in C Minor

Isaac Albeniz 1860 – ۱۹۰۹

 

 Asturias (Leyenda)

Arranged for Persian Chromatic Santour in C Minor

Francisco Tarrega 1552 -1909

 

 Alhambra

Arranged for Persian Chromatic Santour in Ab Major

 Adelita

Arranged for Persian Chromatic Santour in C Minor

Federico Moreno Torroba 1891 – ۱۹۸۲

 

 Piezas Caracteristicas , 3- Melodia

Arranged for Persian Chromatic Santour in C Minor

Julio Salvador Sagreras 1879 – ۱۹۴۲

El Colibri

Arranged for Persian Chromatic Santour in C Minor

Agustin Barrios 1885 – ۱۹۴۴

 El Ultimo Tremolo

Arranged for Persian Chromatic Santour in C Minor

Stanley Myers 1930 – ۱۹۹۳

 Cavatina (The Deer Hunter)

Arranged for Persian Chromatic Santour in C Major

Heitor Villa Lobos 1887 – ۱۹۵۹

Prelude No 1

Arranged for Persian Chromatic Santour in C Minor

 Choros No 1

Arranged for Persian Chromatic Santour in C Minor

Jose Luis Merlin 1952 –

۱۳- Evocation

Arranged for Persian Chromatic Santour in C Minor

Jorge Morel 1931 –

۱۴- Brazilian Dance (Danza Brasilera)

Arranged for Persian Chromatic Santour in F Minor

۱۵- Dance in E Minor

Arranged for Persian Chromatic Santour in C Minor

Fernando Bustamante 1915 – ۱۹۷۹

۱۶- Misionera , Arranged By J.Morel

Arranged for Persian Chromatic Santour in F Minor

Mason Williams 1938 –

۱۷- Classical Gas

Arranged for Persian Chromatic Santour in F Minor

Mehran Rouhani 1945 –

 Voice-logo  ۱۸- Elegy

test4418 test4387 test633