هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
http://

نغمۀ دشتی – واریاسیون روی تمی از استاد حسین علیزاده – علیرضا جواهری

نغمۀ دشتی – واریاسیون روی تمی از استاد حسین علیزاده – علیرضا جواهری

موسیقی : علیرضا جواهری

واریاسیون بر اساس تمی از استاد حسین علیزاده در آواز دشتی

تنظیم شده برای گروه یزرگ ساز های ایرانی

test4418 test4387 test633