هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
https://

تنبک و تکنیک ۱ – داریوش اسحاقی

تنبک و تکنیک ۱ – داریوش اسحاقی

Tonbak-o-Technich-01 200x285

تنبک و تکنیک ۱

تالیف و تنظیم : داریوش اسحاقی

نگارش نت : لیلا مالکی ، داریوش اسحاقی

ناشر : چکادهنر

طرح روی جلد : ندیم بدیعی

لیتوگرافی : هنر گرافیک

چاپ : مهتاب

صحافی : مهتاب

نوبت چاپ : اول ، زمستان ۱۳۹۰

___________________

__________

 مقدمۀ نویسندۀ کتاب

در این کتاب شما با تکنیک های متداول در تنبک نوازی آشنا می شوید ، از جمله تکنیک های مطرح شده در این کتاب می توان به مثبت ، منفی ، بشکن های دو دست و اجرای آنها در ریتم های مختلف اشاره کرد. از جمله مواردی که تلاش شده در این کتاب لحاظ شود ، تمرین یک سری حرکات ساده است که می توان از طریق اجرای آنها به ریز های مختلف دست پیدا کرد. برای یادگیری تکنیک های بیشتر شما می توانید به کتاب های تنبک و تکنیک ۲ و نوزده قطعه ۱ و ۲ مراجعه فرمایید. امیدوارم انتشار این کتاب بتواند به هنرجویان و هنر آموزان در فراگیری تکنیک های متداول تنبک نوازی کمک نماید. در انتها از جناب آقای علیرضا جواهری که در چاپ این کتاب و دف ۲ مرا بسیار یاری فرمودند ، تشکر و قدردانی نمایم.

همچنین تکنیک های استفاده شده در این کتاب به شرح زیر می باشد.

۱-  بک مثبت : اجرا با دو بند انگشت دوم دست راست در ناحیۀ مرکزی تنبک ، حرکت دست از ساعد

۲-  بک منفی : اجرا با بند اول انگشت دوم دست راست در ناحیۀ کناری تنبک ، حرکت دست از ساعد

اجرای مثبت به منفی (دست راست) با سر دادن شصت بر روی ساز صورت می گیرد.

۳-  مثبت چپ : اجرا با دو بند انگشت دوم دست چپ ، حرکت دست از مچ

۴-  منفی چپ : اجرا با نرمه بند اول انگشت دوم دست چپ در ناحیه بالای ساز ، حرکت دست از مچ

۵-  اجرا روی چوب با دست راست

۶-  اجرای جارو با دست راست

۷-  اجرا روی چوب با دست چپ

۸-  اجرا با دست راست زیر دهنۀ تنبک

۹-  اجرا با بشکن شماره دو ( دست راست) زیر دهنۀ تنبک

۱۰- اجرای بشکن با انگشت اول دست چپ

۱۱- اجرای بشکن با انگشت دوم دست چپ

۱۲-  اجرای بشکن با انگشت سوم دست چپ

۱۳- اجرای بشکن با انگشت چهارم دست چپ

۱۴- اجرای انگشت چهارم از روی انگشت سوم دست چپ

۱۵-  اجرای حرکت مثبت به سمت منفی با سر دادن شصت روی ساز

۱۶- اجرای بشکن با انگشت اول دست راست

۱۷- اجرای بشکن با انگشت دوم دست راست

۱۸-  اجرای بشکن با انگشت سوم دست راست

۱۹- اجرای بشکن با انگشت چهارم دست راست

۲۰- اجرای انگشت چهارم از روی انگشت سوم دست راست

۲۱-اجرای همزمان بشکن های دو و سه دست چپ

۲۲- اجرای همزمان بشکن های دو و سه دست راست

۲۳- اجرای گلیساندوی گرفتۀ دست چپ

۲۴-  اجرای گلیساندوی گرفتۀ دست راست

ریز ها

۱-  ریز گلیساندوی منفی به سمت مثبت

۲-  ریز گلیساندوی مثبت به سمت منفی

۳-  ریز منفی در مثبت

۴-  ریز مثبت در منفی

۵-  ریز منفی

۶-  ریز مثبت

۷-  ریز پر ( نه انگشتی )

۸-  ریز جفتی

ریز های گلیساندو از تکنیک های اجرایی آقای بهمن رجبی می باشد.

داریوش اسحاقی

test4418 test4387 test633