هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
https://www.

انتشار قطعۀ بندباز به مناسبت زادروز بهمن رجبی – ۵۵ آنلاین

[6 ژوئن 2019]
انتشار قطعۀ بندباز به مناسبت زادروز بهمن رجبی – ۵۵ آنلاین

قطعۀ بند باز از آثار مشهور استاد علی نقی وزیری است که در اصل برای ساز تار تنظیم شده است. اجرای حاضر ، باز تنظیمی است از این اثر مشهور که در قالب همنوازی تنبک و سنتور به علاقمندان موسیقی ایرانی ارائه می شود. تنظیم و اجرای بخش سنتور این اثر بر عهدۀ علیرضا جواهری بوده و طراحی ریتمیک و اجرای بخش تنبک بر عهدۀ هنرمند گرانقدر بهمن رجبی. قطعۀ بند باز در چند قسمت و در دستگاه ماهور و آواز شوشتری و بیات اصفهان و گوشۀ راک ، طراحی و تنظیم شده است. هنرمندان متعددی به اجرای این اثر پرداخته اند از جمله استادان هوشنگ ظریف ، زنده یاد جلال ذوالفنون و ارشد تهماسبی ، از دیگر تنظیم های مطرح این اثر تنظیم برای تار و ارکستر تحت عنوان فانتزی برای تار و ارکستر با تنظیم درخشان استاد حسین دهلوی است همچنین

هنرمند گرانقدر کیوان ساکت نیز به اجرای این اثر در قالب همنوازی تار و پیانو پرداخته اند.

test4418 test4387 test633