هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
http://www.

گلچین یک – آثاری از رضا شفیعیان برای سنتور – بهمن رجبی و علیرضا جواهری

گلچین یک – آثاری از رضا شفیعیان برای سنتور – بهمن رجبی و علیرضا جواهری

Golchin1-shafieean

______________

گلچین ۱ (مجموعه آثار رضا شفیعیان برای سنتور )
بهمن رجبی : تمبک

علیرضا جواهری : سنتور

موسسۀ فرهنگی و هنری آوای چکاد

تاریخ انتشار : بهار ۱۳۹۳

————————–

شنیدن بخش های مختلف سی دی Voice-logo

————————–

———————-

تهیۀ این آلبوم از طریق فروشگاه های مجازی

Beeptunes

CD baby logo

————————–

فهرست قطعات

۱- پیش درآمد ابوعطا – ابوعطا دو  Voice-logo
۲- چهارمضراب ابوعطا – ابوعطا دو  Voice-logo
۳- چهارمضراب حجاز – ابوعطا دو    Voice-logo
۴- رنگ ابوعطا – ابوعطا دو  Voice-logo
۵- پیش درآمد ابوعطا ( ۲) – ابوعطا دو  Voice-logo
۶- چهارمضراب ابوعطا ( ۲) – ابوعطا دو  Voice-logo
۷- چهارمضراب حجاز ( ۲) – ابوعطا دو  Voice-logo
۸- چهارمضراب اوج – شورسل  Voice-logo
۹- مقدمه بیات ترک – بیات ترک (سی بمل)  Voice-logo
۱۰- پنج ضربی بیات ترک -بیات ترک (سی بمل)  Voice-logo
۱۱- چهارمضراب داد – بیات ترک (سی بمل)  Voice-logo
۱۲- رنگ بیات ترک – بیات ترک (سی بمل)  Voice-logo
۱۳- پیش درآمدهمایون – همایون سل (لاکرن)  Voice-logo
۱۴- چهارمضراب همایون – همایون سل (لاکرن)  Voice-logo
۱۵- چهارمضراب چکاوک – همایون سل (لاکرن)  Voice-logo
۱۶- چهارمضراب بیداد – همایون سل (لاکرن)  Voice-logo
۱۷- رنگ همایون – همایون سل (لاکرن)  Voice-logo
۱۸- چهارمضراب اصفهان – اصفهان فا   Voice-logo

test4418 test4387 test633