هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
https://

گام نخست کلارینت – مهدی ترکمنی جاغرق

گام نخست کلارینت – مهدی ترکمنی جاغرق

Gaam Nokhost Clarinet

گام نخست کلارینت

نویسنده و مولف : مهدی ترکمنی جاغرق

نگارش نت :  امیرحسین کیانی

ناشر : چکاد هنر

طرح روی جلد : امیرحسین کیانی

لیتوگرافی : چاپ خراسان

چاپ : چاپ خراسان

صحافی : چاپ خراسان

نوبت چاپ : اول، تابستان ۱۳۹۵

بخش های مختلف کتاب

۱- تئوری مقدماتی و وزن خوانی

۲- شناخت و نوازندگی کلارینت

۳- نوازندگی موسیقی ایرانی با کلارینت

مقدمۀ نویسندۀ کتاب

موسیقی هنری والا و ارزشمند میان ملت هاست و هر ملتی که می خواهد سرآمد باشد بدون هنر ممکن نیست. هنر والای موسیقی ، هنری بسیار ارزشمند و تاثیر گذار در زندگی بشر است چرا که هنر نبوغ و خلاقیت و ریزنگری همراه با احساس منطقی در انسان ایجاد می کند. مردم و فرهنگ های مختلف ، گاهی با ثروت ، گاهی با صنعت و گاهی با قدرت ، خود را توانا می دانستند و در هزارۀ سوم هنر ، مشخص کنندۀ جایگاه فرهنگ ها خواهد بود و استفاده از هنر همچون علوم دیگر مرز نمی شناسد و برای فرا گیری آن نیاز به تلاش و کوشش فراوان می باشد. موسیقی ایرانی ، عربی و ترکی خانوادۀ بزرگی را تشکیل می دهند که بیش از هزار سال قدمت دارند. این نوع موسیقی بنا به فرهنگ های چند گانه دارای قوائد و اصول واحد بودند که کم کم هر یک راه جداگانه ای در پیش گرفتند و دارای تحول شده اند و منجر به پیدایش خانواده های موسیقی کوچکتری شده اند که دارای نکات مشترکی هستند. ساز کلارینت ، سازی محسوب می شود که کاربرد مهمی در انواع موسیقی دارد. همانگونه که کشور ها از علوم مختلف یکدیگر جهت رشد و ترقی بهره می برند ، امیدوارم بتوان موسیقی ایرانی را با قوائد خاص خویش و درک کامل با سازی چون کلارینت که رنگ صوتی خاصی دارد ، اجرا گردد. همانطور که ذائقۀ انسان در بیشتر زمینه ها تغییر می کند ، در موسیقی نیز به شرطی که اصل ماجرا را تغییر ندهن ، کاری ممکن خواهد بود. البته قصد و هدف تغییر ذائقۀ شنیداری موسیقی ایرانی نیست ، بلکه این ساز جایگاه خودش را دارد ولی سعی خواهیم کرد که رنگ و بوی موسیقی ایرانی را که در رگ و خون ما جاری است ، با ساز کلارینت نشان دهیم که در این زمینه موسیقی دانان ایرانی صاحب نظر هستند که آیا از اصل دور شده ایم یا خیر . امید آنکه این کتاب در فراگیری و نوازندگی موسیقی مقدماتی و سپس موسیقی ایرانی مفید باشد.

test4418 test4387 test633