هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.

Warning: file_get_contents(/home/chakadho/public_html/links.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/chakadho/public_html/cms/wp-content/themes/noghtechin/header.php on line 174

Warning: file_get_contents(/home/chakadho/public_html/links.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/chakadho/public_html/cms/wp-content/themes/noghtechin/header.php on line 121
http://

نغمۀ دشتی – واریاسیون روی تمی از استاد حسین علیزاده – علیرضا جواهری

نغمۀ دشتی – واریاسیون روی تمی از استاد حسین علیزاده – علیرضا جواهری

موسیقی : علیرضا جواهری

واریاسیون بر اساس تمی از استاد حسین علیزاده در آواز دشتی

تنظیم شده برای گروه یزرگ ساز های ایرانی

test4418 test4387 test633