هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.

نغمۀ دشتی – واریاسیون روی تمی از استاد حسین علیزاده – علیرضا جواهری

نغمۀ دشتی – واریاسیون روی تمی از استاد حسین علیزاده – علیرضا جواهری

موسیقی : علیرضا جواهری

واریاسیون بر اساس تمی از استاد حسین علیزاده در آواز دشتی

تنظیم شده برای گروه یزرگ ساز های ایرانی