هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
http://www.

قطعاتی برای تنبک و آشنایی با ریتم – داریوش اسحاقی

قطعاتی برای تنبک و آشنایی با ریتم – داریوش اسحاقی

Tombak-&-Rhythm Daryoush Eshaghi

قطعاتی برای تنبک و آشنایی با ریتم

تالیف و تنظیم : داریوش اسحاقی

نگارش نت : داریوش اسحاقی

وبرایش نهایی : علیرضا جواهری

ناشر : چکاد هنر

طرح روی جلد : ندیم بدیعی

————————-

هدف از تهیۀ این کتاب آشنایی بیشتر با ریتم و تمرین هایی برای وزن خوانی است. در این کتاب سعی شده از شکل های متفاوت کشش های نت ها در قطعات استفاده شود چرا که هنرجو با انواع ریتم ها و حالت های متنوع آنها آشنا می شود و این مساله موجب بالا بردن درک بیشتر هنرجو از زیتم می شود.

test4418 test4387 test633