هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
http://

علیرضا بنائی

علیرضا بنائی


علیرضا بنائی
در سال ۱۳۵۳ در تهران متولد شده است. موسیقی را با ساز سنتور در سال ۱۳۶۷ با سعید مسعودی آغاز
کرد و پس از طی دورۀ متوسطه با ایشان به مدت چهار سال نیز با مسعود شناسا دورۀ عالی سنتور را
گذراند. تار را به عنوان ساز دوم خود برگزید، دورۀ مقدماتی را با بهرام ساعد و دورۀ متوسطه را با
زیدالله طلوعی گذراند، سپس برای فراگیری دورۀ عالی علیاکبرخان شهنازی به محضر هوشنگ ظریف
رفت. وی همچنین در مسترکلاس حسین علیزاده نیز شرکت داشته است. علاقۀ فراوانش به ساز سه تار او
را به محضر شادروان جلال ذوالفنون کشاند و به مدت چهار سال نزد ایشان به تعلیم نوازندگی سه تار
پرداخت. سلفژ را با حمید پناهی کار کرد. هارمونی، کنترپوان و سایر علوم آهنگسازی را از استاد فرهاد
فخرالدینی آموخت و پیوند شعر و موسیقی را از استاد حسین دهلوی درس گرفت. او همچنین برای
آشنایی با ردیفهای آوازی از محضر زنده یاد استاد احمد ابراهیمی بهره های فراوان برد.
از سال ۱۳۸۲ اقدام به اجرای کنسرتهایی در داخل کشور کرد. در سال ۱۳۸۸ اقدام به اجرا و ظبط آثار
بیست قطعه برای « استاد هوشنگ ظریف به همراه گروه نفیر کرد. از دیگر تألیفات او می توان به
از « ، آثار استاد هوشنگ ظریف، دستگاه راست پنجگاه از ردیف علی اکبر شهنازی برای سنتور » سنتور
زندگی نامۀ استاد » نجواهای پیر آواز « آثاری از استاد جلال ذوالفنون برای سنتور و » زخمه تا مضراب
احمد ابراهیمی اشاره کرد.

 

Khorush Mandegar - Chakad Honar - Alireza Banaei 1 Santour Koudakan 1 - Banaei Santour Koudakan 2 - Banaei

test4418 test4387 test633