هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
https://www.

شعر بی واژه ۴ – پرویز مشکاتیان – محسن غلامی – علیرضا جواهری

شعر بی واژه ۴ – پرویز مشکاتیان – محسن غلامی – علیرضا جواهری

sher-bivaje-4-alireza-javah

شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور جلد چهارم)

گردآوری و آوانگاری محسن غلامی
ویرایش و نگارش علیرضا جواهری
ناشر چکاد هنر

قطع رحلی تاریخ انتشار زمستان ۱۳۸۹

مقدمه کتاب شعر بی واژه

 

فهرست

۱افشاری مرکب – درآمد اول افشاری

۲- افشاری مرکب – کرشمه

۳- افشاری مرکب – درآمد دوم افشاری

۴- افشاری مرکب – فرود به افشاری

۵- کنسرت نوا – گروه عارف (پاریس)

۶- دو ضربی نوا

۷- کنسرت افشاری – درآمد اول

۸- دومضراب افشاری

۹- آواز افشاری

۱۰- درآمد دوم افشاری

۱۱- سخن دوست – نوا

۱۲- سخن دوست – کرشمه

۱۳- چهارمضراب نوا

۱۴- سخن دوست – درآمد دوم نوا

۱۵- آواز نوا

۱۶- سخن دوست – مجسلی

۱۷- صبح مشتاقان – ابوعطا

۱۸-  صبح مشتاقان – درآمد دوم

۱۹- صبح مشتاقان – تحریر ابوعطا

۲۰- صبح مشتاقان – کرشمه

۲۱-  صبح مشتاقان – حجاز و کرشمه

۲۲- صبح مشتاقان – اوج

۲۳-  صبح مشتاقان – عشاق

۲۴-  صبح مشتاقان – فرود به ابوعطا

۲۵-  تکنوازی سنتور – شور

۲۶- تکنوازی سنتور – درآمد دوم شور

۲۷- تکنوازی سنتور- شهناز

۲۸-  تکنوازی سنتور – آواز دشتی

۲۹- تکنوازی سنتور – حاجیانی

test4418 test4387 test633