هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
https://

شعر بی واژه – مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور – جلد دوم – محسن غلامی – علیرضا جواهری

شعر بی واژه – مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور – جلد دوم – محسن غلامی – علیرضا جواهری

Sher Bivajeh 2 Meshkatian Gholami javaheri

شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور جلد دوم)
کتاب اول( شور و دشتی)
گردآوری و آوانگاری محسن غلامی
ویرایش و نگارش علیرضا جواهری
ناشر چکاد هنر
قطع رحلی
تاریخ انتشار پاییز ۱۳۷۸

sher-bivaje-2-meshkatian

پرویز مشکاتیان (مقدمه)    Text

فهرست قطعات

۱- بر آستان جانان در آواز بیات ترک
۲- بر آستان جانان در آواز کرد بیات
۳- بر آستان جانان در آواز دشتی
۴- چگور آهنگ در آواز بیات ترک
۵- چگور آهنگ در آواز دشتی و کردبیات
۶- چگور آهنگ فرود به شور

test4418 test4387 test633