هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
http://

شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور جلداول)

شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور جلداول)

Sherebivajeh-1-Alireza-Javaheri-2

شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور جلداول)
کتاب اول( شور و دشتی)
گردآوری و آوانگاری محسن غلامی
ویرایش و نگارش علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر
قطع رحلی
تاریخ انتشار بهار ۱۳۸۶

چاپ دوم – بهار ۱۳۹۶

فهرست قطعات

۱- تکنوازی های نوار لحظه دیدار( شور)
۲- تکنوازی های نوار مژده بهار(شور)
۳- تکنوازی های نوارلاله بهار(شور)
۴- تکنوازی های نوار لاله بهار (دشتی)
۵- تکنوازی های نوار گنبدمینا (دشتی)
۶- چهارمضراب تمنا (اجرای کنسرت گروه عارف وزارت کشور) (شور)

test4418 test4387 test633