هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
http://www.

سوئیت پاسارگاد – تکنوازی سنتور علیرضا جواهری

سوئیت پاسارگاد – تکنوازی سنتور علیرضا جواهری

alireza-javaheri-suite-pass

سوئیت پاسارگاد

تکنوازی سنتور معاصر

علیرضا جواهری

قطعات این مجموعه در ۱۷ قسمت برای سنتور ایرانی طراحی و تنظیم شده است.

کوک اصلی این قطعات در اصفهان می یا می مینور بوده که توسط سنتور فا کوک اجرا و ضبط شده اند.

اجرای زنده ی قسمت اول این مجموعه با سنتور آلتو

test4418 test4387 test633