هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
https://www.

ریتم در موسیقی ایران – محمد رضا کاکاوند

ریتم در موسیقی ایران – محمد رضا کاکاوند

Rhythm in Iran Music - Kakavand

ریتم در موسیقی ایران

نویسنده و مولف : محمد رضا کاکاوند

ناشر : چکاد هنر

—————————–

این کتاب در قالب رساله ای بود که در سال ۳۱۲۳ به عنوان
پایان نامه ی دانشگاهی، جهت اخذ درجه ی کارشناسی موسیقی
در دانشکده ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران ارایه شد، که امکان
چاپ آن زمستان ۱۳۹۴ فراهم گردید. بر خود وظیفه می دانم از
زحمات استادراهنمای خود جناب استاد مجید کیانی که
زحمات زیادی برای حقیر کشیدند، قدردانی کنم. هم چنین از
بهره هایی که طی سال ها از محضر دکتر سید حسین میثمی
برده ام، سپاسگزاری می کنم. از دوست هنرمندم حمید
نصرت آقایی برای طرح جلد و هم چنین از دوست عزیزم،
هنرمند گرانقدر آقای علیرضا جواهری، مدیر محترم انتشارات
"چکاد هنر" که در انتشار این مجموعه مرا یاری رساندند، و
همه ی دوستانی که طی این سال ها مرا تشویق به چاپ این
مجموعه کردند، نهایت تشکر را دارم.
محمدرضا کاکاوند
-----------------------------

ریتم از مهم ترین مباحث موسیقی است و نیاز به کنکاش و
نگرشی ژرف دارد. در این نبشته همه ی کوشش ام بر آن است
که بتوانم تا حدودی ریتم موسیقی ایران را بررسی کنم. امروزه
ریتم در موسیقی ایرانی با معیارهای نادرست عنوان می شود و
حتا برای نگارش ریتم ایرانی علایم موسیقی اروپایی به کار
می رود )مثل ۸
۶ ۴ ،
۲ و …(. اگر با دقت به این مهم بنگریم،
آشکار می شود که نمی توان موسیقی ایرانی را با تئوری
موسیقی غربی ارایه کرد. هر چند تحقیق در زمینه ی تئوری
موسیقی ایران به تلاشی فراوان نیاز دارد، ولی سعی کرده ام تا
آن جا که توان دارم ریتم موسیقی ایرانی را بشکافم و ریتم های
قدیم، تعریف قدما از ریتم، نحوه ی نگارش ریتم در قدیم و
مسایل پیرامون آن را مورد بررسی قرار دهم.

test4418 test4387 test633