هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
http://www.

دختر بویر احمدی – منوچهر اسلامی

دختر بویر احمدی – منوچهر اسلامی

Dokhtare Boyerahmadi - manouchehr Eslami

—-

دختربویر احمدی

پارتیتور برای ارکستر بادی تهران

———

مؤلف و تنظیم کننده : منوچهر اسلامی

نگارش نت : منوچهر اسلامی

ویرایش : مزدا شاهانی (علیرضا بنای شاهانی)

مقدمه و پیشگفتار : مزدا شاهانی (علیرضا بنای شاهانی)

ناشر : چکاد هنر

عکاس : امیر بیات

چاپ و صحافی : آذین

نوبت چاپ : اول ، تابستان ۱۳۹۷

شمارگان : ۵۰۰ جلد

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

————————–

پارتیتوردختر بویر احمدی که به دست آقای منوچهراسلامی نوشته شده ، یک خنیای بومی درپیوند با تیرۀ بویر احمد لرستان کشور پهناور و کهن ایران است.

این کار برای همنوازی سازهای بادی تهران نوشته شده ودربرگیرندۀ سازهای زیراست :

دو فلوت ، دو ابوا، چهار کلارینت، دوساکسوفون آلتو، دو ساکسوفون تنور، دو باسون

چهار فرنچ هورن، چهار ترومپت ، سه ترومبون ، توبا و باس گیتار .

به سان بیشتر موسیقی های محلی که با شعر وآواز همراه هستند این موسیقی نیز یک ملودی آوازی تک خطی در دستگاه همایون گوشۀ بیداد از موسیقی ایرانی است، که برای اجرا با ارکستر کلاسیک اروپایی از نظر فواصل ملودیک و نتهای زینت بخش ، تعدیل شده وبه این شکل از بیان موسیقایی  بدون آوازدرآمده است . ملودی از درجۀ هفت گام مینور شروع می شود ، البته این نوع آثار بیشتر به صورت موسیقی مدال بررسی می شوند ، اما در اینجا با نگاه موسیقی تنال نوشته شده است. می توانیم علامت درجۀ سوم دستگاه همایون را همانند درجۀ هفتم گام مینور هارمونیک ، علامت عرضی فرض نموده وآن را در داخل آهنگ به کارببریم.اما باید توجه داشت که این درجه از همایون موقعیت ثابتی دارد، و به خاطر این علامت است که علامت های ترکیبی دستگاه شور ودستگاه همایون  از یکدیگر متمایز می شوند.

ریتم ملودی از حالت دو ضربی ترکیبی( ۸/۶ ) به چهار ضربی ساده تغییر شکل پیدا کرده و با بهره گیری از موسیقی کلاسیک اروپایی و فرم و ریتم موسیقی لاتین همچون آثار پرس پرادو و خاویر کوگات بیانی زیبا و حرفه ای دارد.

خط ملودی، آوازی بوده و از سه قسمت تشکیل شده که هر قسمت دوبار تکرار می شود :

شعر محلی همراه ملودی :

بار اول

قسمت اول ملودی : دختر بویر احمدی نومِت و ندونُم یار گلم

قسمت دوم ملودی : بیو بریم خونۀ خومون خونۀ خوتونه  یار گلم

قسمت سوم ملودی : گلم ای یار گلم ، گل عزیز دلُم ای یار گلم

بار دوم

قسمت اول ملودی : گل نرگس اومد و گل من نیومد یار گلم

قسمت دوم ملودی : خدای من ، امید من ، چرا نیومدی یار گلم

قسمت سوم ملودی : گلم ای یار گلم ، یارعزیز دلُم ای یار گلم

در این پارتیتور ملودی و تم اصلی از میزان بیست و هفت شنیده می شود . بعد از اجرای تم اول و دوم ، تم سوم از میزان چهل و سوم با واریاسیونهای ملودیک و ریتمیک که در گروه های سازی ارکستر پخش شده اند به صورت یک پاساژ تقریباً بلند شنیده می شود. تا دوباره به تم اصلی(میزان بیست و هفت) برگردد. در ادامه  از میزان شصت و هشت بسط و گسترش تمها با واریه ها و آرایش در ارکستر به صورت نوعی بداهه نوازی در سولوی ترومپت وترومبون خودنمایی میکند . آرایش بسیار زیبا و تکنیکی سازهای بادی برنجی در این اثر بسیار درخشان است.

تغییرمایه از دومینور به دو ماژورازمیزان نود و دوشروع شده ، ودوباره  از میزان صد به می ماژور شرایط زیبایی را فراهم کرده تا تم اصلی از دومینات (درجۀ پنجم) می ماژور برای آخرین بارشنیده شود که در آخربا مدولاسیون درمی مینور به پایان می رسد.

جملۀ سوم ملودی به گونه ای تغییر شکل (واریاسیون) پیدا کرده که با جملۀ اصلی تفاوت زیادی دارد و در ارکستربین سازها به گونه ای بسط و گسترش پیدا کرده  که گویی  شنونده یک تم کاملا متفاوت را در کل ارکستر می شنود. مسلماً اضافه شدن سازهای کوبه ای به این ارکستر می تواند درحرکت ریتمیک ملودی ها و کل ارکستر تاثیر به سزایی داشته باشد همانند فیگور ریتمیک گیتار باس که بر اساس فیگور ریتم سامبا ی موسیقی لاتین(آفرو کوبا) است، که البته با نظرآهنگساز و گاه رهبر ارکسترانجام می شود .

ملودی های محلی از دیر باز مورد توجه اکثر آهنگسازان بوده است ، و بسیاری از ملودی های محلی برای ارکسترهای مختلف با تکنیک ها و بیانهای متفاوتی اجرا شده اند . این اجرا از این ملودی محلی ، بسیار متفاوت از اجراهای دیگری است که تا به حال از این ملودی انجام شده ، امیدوارم شما هم همچون من از این اثر ارزشمند لذت ببرید .

با سپاس

مزدا شاهانی (علیرضا بنای شاهانی )

test4418 test4387 test633