هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
https://www.

با همنوازی بهمن رجبی و علیرضا جواهری قطعه‌ی «بندباز» به مناسبت تولد «بهمن رجبی» منتشر شد – موسیقی ما

[6 ژوئن 2019]
با همنوازی بهمن رجبی و علیرضا جواهری قطعه‌ی «بندباز» به مناسبت تولد «بهمن رجبی» منتشر شد – موسیقی ما

موسیقی ما- با همنوازی بهمن رجبی و علیرضا جواهری ، قطعۀ «بندباز» به مناسبت زادروز بهمن رجبی منتشر شد . این قطعه از آثار مشهور استاد علی نقی وزیری است که در اصل برای ساز تار

تنظیم شده است. اجرای حاضر ، باز تنظیمی است از این اثر مشهور که در قالب همنوازی تنبک و سنتور ارائه شده است.

تنظیم و اجرای بخش سنتور این اثر بر عهدۀ «علیرضا جواهری» است و طراحی ریتمیک و اجرای بخش تنبک را «بهمن رجبی» انجام داده است. قطعۀ بند باز در چند قسمت و در دستگاه ماهور و آواز شوشتری و بیات اصفهان و گوشۀ راک ، طراحی و تنظیم شده است.

test4418 test4387 test633